โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

นำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกรับรางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ผอ.อุเทน ทองสวัสดิ์ พร้อมด้วยครูธัญชนก จันทะนาวงศ์ และครูอาริยา เขียวรัตน์ เข้านำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียน เเพื่อคัดเลือกรับรางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

admin

ufabet