โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้สู่ยุคศตวรรษที่ 21

วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ นำโดยนายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้สู่ยุคศตวรรษที่ 21 ศูนย์อำนวยการเครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี ณ ห้องประชุมพระญาณเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยมีนายไพรวัลย์ จันทะนะ เป็นประธานในพิธี เพื่อมอบนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2566 แนะนำคณะทำงาน Pa Support Team ศูนย์อำนวยการเครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี รวมถึงการชี้แจงในหัวข้อ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ว Pa และรับฟังข่าวสาร จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด จากนั้น นายวิระชาติ ยาทองไชย ประธานศูนย์อำนวยการเครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี พบปะและเปลี่ยนเรียนรู้ ซักถามปัญหา ในการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการเครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา และหาทางออกร่วมกัน

รูปภาพเพิ่มเติม

admin

ufabet