โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

[embeddoc url=”https://www.abks.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล-1.pdf” download=”logged”]