โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

[embeddoc url=”https://www.abks.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย-No-Gift-Policy-จากการปฏิบัติหน้าที่-1.pdf” download=”logged”]