โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ

ประมวลจริตยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

[embeddoc url=”https://www.abks.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf” download=”logged”]

 

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

[embeddoc url=”https://www.abks.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf” download=”logged”]