โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

[embeddoc url=”https://www.abks.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-๒๕๔๕.pdf” download=”logged”]