โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

[embeddoc url=”https://www.abks.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/1.-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542-ฉ.อัพเดท.pdf” download=”logged”]

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545

[embeddoc url=”https://www.abks.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/3.-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542-ฉ.2.pdf” download=”logged”]

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553

[embeddoc url=”https://www.abks.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/4.-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542ฉ.3.pdf” download=”logged”]

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

[embeddoc url=”https://www.abks.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/5.-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542-ฉ.4.pdf” download=”logged”]