โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

 

[embeddoc url=”https://www.abks.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2547.pdf” download=”logged”]

 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ.2)พ.ศ.2551

 

[embeddoc url=”https://www.abks.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉ.2พ.ศ.2551.pdf” download=”logged”]

 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ.3)พ.ศ.2553

 

[embeddoc url=”https://www.abks.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉ.3พ.ศ.2553.pdf” download=”logged”]

 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ.4)พ.ศ.2562

 

[embeddoc url=”https://www.abks.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉ.4พ.ศ.2562.pdf” download=”logged”]