โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการใช้งบประมาณประจำปี 2566

 

[embeddoc url=”https://www.abks.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการใช้-2566.pdf” download=”logged”]

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการใช้งบประมาณประจำปี 2565

 

[embeddoc url=”https://www.abks.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการใช้-2565.pdf” download=”logged”]

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการใช้งบประมาณประจำปี รายไตรมาส

 

[embeddoc url=”https://www.abks.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/รายงานการกำกับติดตามการ-ดำเนินงานประจำปี-รายไตรมาส.pdf” download=”logged”]