โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

 

[embeddoc url=”https://www.abks.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา-ทรัพยากรบุคคล.pdf” download=”logged”]