โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ กรณีวงเงินไม่เกิน 500000

[embeddoc url=”https://www.abks.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ-แผนการจัดหาพัสดุ-กรณีวงเงินไม่เกิน-500000.pdf” download=”logged”]

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ กรณีวงเงินเกิน 500000

[embeddoc url=”https://www.abks.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ-แผนการจัดหาพัสดุ-กรณีวงเงินเกิน-500000.pdf” download=”logged”]