โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2566

[embeddoc url=”https://www.abks.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/แผนปฏิบัติการ-2566-พร้อมลายเซ็น.pdf” download=”logged”]

 

แผนดำเนินงานและการใช้เงินประจำปีงบ2566

[embeddoc url=”https://www.abks.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/แผนดำเนินงานและการใช้เงินประจำปีงบ2566.pdf” download=”logged”]

 

แผนดำเนินงานการใช้เงินประจำปี 2565

[embeddoc url=”https://www.abks.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/แผนดำเนินงานการใช้เงินประจำปี2565.pdf” download=”logged”]