โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

[embeddoc url=”https://www.abks.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี-รอบ-6-เดือน.pdf” download=”logged”]