โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว

นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมประชุมและซักซ้อมพิธีทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามลูกเสือเนตรนารี

Read More
จดหมายข่าว

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร นำโดยนายอภิชาติ ผาด่านแก้ว อาจารย์ประจำแผนกวิชาตัดผมเสริมสวยได้นำนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น ออกฝึกทักษะวิชาชีพตัดผมชายและหญิง

Read More