โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
จดหมายข่าว

ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ร่วมกับ โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนผู้ปกครอง สถานีตำรวจภูธรโคกศรีสุพรรณ และผู้แทนชุมชน จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว

admin

ufabet