โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
จดหมายข่าว

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ นำโดยนายอุเทน รับการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

admin

ufabet