โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
จดหมายข่าว

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ได้นำนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น ออกฝึกทักษะวิชาชีพตัดผมชายและหญิง “จิตอาสาตัดผมฟรี ทำดีด้วยหัวใจ“

admin

ufabet