โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

จัดบอร์ดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 69 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 คณะครูช่วยกันจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าอาคารเฟื่องฟ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 69 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่  10 ที่จะถึงในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นี้

admin

ufabet