โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

เปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2566

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ในกิจกรรมหน้าเสาธง นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวทักทายคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เนื่องในการเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จำนวน 5 คน จากมหาวิทยาลัยนครพนม และนักศึกษาสังเกตการสอน จำนวน 4 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่เข้ามาฝึกประสบการณ์และสังเกตการสอนในปีการศึกษา 2566 นี้

รูปเพิ่มเติม

 

admin

ufabet