โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ จัดกิจกรรมแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ จัดกิจกรรมแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคัดลายมือ สามารถเขียนภาษาไทยได้ถูกต้องสวยงาม

admin

ufabet