โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ผลงานรางวัลเด่น

ครู โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ในพิธิทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ – เนตรนารี นื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

Read More
ผลงานรางวัลเด่น

ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยลูกเสือดีเด่น ในพิธิทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ – เนตรนารี นื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

Read More
จดหมายข่าว

ผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือเเห่งชาติ ประจำปี 2567

Read More