โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ผลงานรางวัลเด่น

ครู โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ในพิธิทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ – เนตรนารี นื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

admin

ufabet