โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

ผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือเเห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณนายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือ-เนตรนารี ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ตามเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือเเห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีจิตอาสา มีความเสียสละและมีความอดทน

admin

ufabet