โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ! งดใช้สถานที่ และสนามกีฬา

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ช่วงนี้ขอความร่วมมือนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทุกคน งดใช้สถานที่ และสนามกีฬาของโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หากสามารถเปิดใช้สถานที่ และสนามกีฬาได้วันใด ทางโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ จะประกาศให้ทราบต่อไป

admin

ufabet