โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเลื่อนวันรายงานตัว และมอบตัว นักเรียนใหม่ ชั้น ป.1

ด้วยเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งเลื่อนวันรายงานตัว และมอบตัว นักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 เป็นกำหนดการใหม่ ดังนี้

  • รายงานตัว  วันที่ 4 พฤษภาคม 2564
  • มอบตัว  วันที่ 4 พฤษภาคม 2564

หมายเหตุ  หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ และ Facebook ของโรงเรียน

admin

ufabet