โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ก งวดที่ 2

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ พร้อมด้วยผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ก งวดที่ 2 ได้รับความอนุเคราะห์จากช่างผู้เชี่ยวชาญ นายรักวงศ์ อินธิกาย ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลตองโขบ ร่วมเป็นผู้ตรวจรับงาน และนายบุญพร้อม ผาใต้ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลตำบลตองโขบร่วมเป็นผู้คุมงานก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส มีมาตรฐาน และเป็นไปตามสัญญาจ้าง
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้

admin

ufabet