โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
จดหมายข่าว

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เป็นสถานที่จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมออมทรัพย์กลุ่มโรงเรียนตองโขบ ณ หอประชุมบัวหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 -16.00 น. โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เป็นสถานที่จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมออมทรัพย์กลุ่มโรงเรียนตองโขบ ณ หอประชุมบัวหลวง โดยมีการประชุมตามวาระการประชุมโดยคณะบริหารกลุ่มชมรมออมทรัพย์ มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิก แนะนำบุคลากรที่บรรจุ และย้ายเข้ามาใหม่ และมีการปันผลให้กับสมาชิกทุกคน

รูปภาพกิจกรรม

admin

ufabet