โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
จดหมายข่าว

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร นำโดยนายอภิชาติ ผาด่านแก้ว อาจารย์ประจำแผนกวิชาตัดผมเสริมสวยได้นำนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น ออกฝึกทักษะวิชาชีพตัดผมชายและหญิง

admin

ufabet