โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร นำโดยนายอภิชาติ ผาด่านแก้ว อาจารย์ประจำแผนกวิชาตัดผมเสริมสวยได้นำนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น ออกฝึกทักษะวิชาชีพตัดผมชายและหญิง

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร นำโดยนายอภิชาติ ผาด่านแก้ว อาจารย์ประจำแผนกวิชาตัดผมเสริมสวยได้นำนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น ออกฝึกทักษะวิชาชีพตัดผมชายและหญิง “จิตอาสาตัดผมฟรี ทำดีด้วยหัวใจ“ ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เพื่อเป็นการฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษาฝึกวิชาชีพ รวมถึงการตัดแต่งทรงผมนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของทางสถานศึกษา และเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

admin

ufabet