โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

อบรมบุคลากร เรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เข้าอบรมตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย เรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โดยมี น.ส. รุ้งนภา พระโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัตการ พร้อมคณะ จากโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

admin

ufabet