โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวประชาสัมพันธ์

6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้ม ป้องกันโรคโควิด-19 ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)
6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)
แนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา

admin

ufabet