โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะกรรมการบูรณาการร่วมสถานศึกษา จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ผอ.อุเทน ทองสวัสดิ์ พร้อมคณะครูได้ให้การต้อนรับ แพทย์หญิง ธีรารัตน์ พลราชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พร้อมคณะกรรมการบูรณาการร่วมสถานศึกษา จังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

admin

ufabet