โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เข้าร่วมการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 จังหวัดสกลนคร

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ นำโดยนายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายณัฐพงษ์ แก้วศรีสม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นำสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 7 คน เข้าร่วมการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนสกลทวาปี ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ภายใต้คำขวัญ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ และนำความรู้ที่ได้รับ ไปขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

รูปภาพเพิ่มเติม

admin

ufabet