โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ร่วมจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ค่ายแห่งการเรียนรู้ พัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ศตวรรษที่ 21

วันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น. โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ นำโดยนายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 พร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ร่วมจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ค่ายแห่งการเรียนรู้ พัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการเรียนเสริมเติมเต็ม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

รูปภาพเพิ่มเติม

admin

ufabet