โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ผอ.อุเทน ทองสวัสดิ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เพื่อที่จะได้จัดทำข้อตกลงได้ทันเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด

admin

ufabet