โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่ 18 ต.ค. 64 เป็นต้นไป

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน

1. กรณีนักเรียนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 23 จังหวัด ให้กักตัว 14 วันนับจากวันเดินทางเข้าพื้นที่

2. กรณีนักเรียนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 30 จังหวัด หากประสงค์จะมาเรียนหนังสือที่โรงเรียน ต้องได้รับการตรวจจากทางโรงพยาบาลเพื่อให้ทางโรงพยาบาลออกเอกสารรับรองผลการตรวจให้ และหากประสงค์ยังไม่มาเรียนหนังสือให้กักตัว 14 วันนับจากวันเดินทางเข้าพื้นที่

3.กรณีนักเรียนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม 24 จังหวัด ไม่ต้องกักตัว

admin

ufabet