โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับผู้ตรวจราชการจาก สพฐ. ในการติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ผอ.อุเทน ทองสวัสดิ์ พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ ดร.พิทักษ์ โสตถยาคม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ สพฐ. พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

admin

ufabet