โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ นำโดยนายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายให้ครูประจำชั้นชี้แจงนโยบาย แนวปฏิบัติของสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2566 รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็น พร้อมทั้งแจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

admin

ufabet