โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนประถมศึกษาอำเภอโคกศรีสุพรรณ ครั้งที่ 1/2566

วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนประถมศึกษาอำเภอโคกศรีสุพรรณ ครั้งที่ 1/2566 ในการพิจารณาเลือกประธานกองทุนประถมศึกษาอำเภอโคกศรีสุพรรณ กรณีครบวาระ และการจัดงานเกษียณอายุราชการให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอโคกศรีสุพรรณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาที่ย้ายมาใหม่

admin

ufabet