โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการเรียนการสอนชั่วโมง ลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำวันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ โดยคณะครูร่วมเปิด-ปิดกองลูกเสือ ทั้งลูกเสือสามัญ และลูกเสือสำรอง เพื่อปลูกฝังระเบียบวินัย กฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกัน ความสามัคคี รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และวิถีการดำเนินชีวิตตามระบบประชาธิปไตย

รูปภาพเพิ่มเติม

admin

ufabet