โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ ออกให้บริการตรวจฟันและเคลือบฟลูออไรด์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ ออกให้บริการตรวจฟันและเคลือบฟลูออไรด์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับโครงสร้างฟัน พร้อมทั้งให้ทันตสุขศึกษา การแปรงฟันที่ถูกวิธี(ขยับปัด) โดยแปรงแบบ 2 : 2 : 2 (แปรงฟันอย่างน้อย 2 นาที อย่างน้อย 2 เวลา และหลังจากแปรงฟันแล้วห้ามทานอาหารภายใน 2 ชั่วโมง ) ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

admin

ufabet