โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนกลุ่มที่ 1

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เปิดเรียนวันแรกภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนกลุ่มที่ 1 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี ผอ.อุเทน ทองสวัสดิ์ กล่าวต้อนรับนักเรียนหน้าเสาธง

admin

ufabet