โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

ฆ่าเชื้อโควิด-19 และกำจัดยุงลาย

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. เทศบาลตำบลตองโขบได้ออกมาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในอาคารเรียน และพ่นหมอกควันตามห้องเรียน และอาคารประกอบ เพื่อกำจัดยุงลาย โดยมีคณะครูให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

admin

ufabet