โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จาก สพป.สกลนคร เขต 1

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จาก สพป.สกลนคร เขต 1 แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมเกียรติยศ

admin

ufabet