โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ บรรพสารศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของนางสาวจุฑารัตน์ ของสงคราม สาขาวิชาเอกภาษาไทย และการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ของนางสาวสุรีวัลย์ พันธุระ สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ ในการนี้ ทางโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง

admin

ufabet