โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายพรประเสริฐ สิทธิศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดศรีสุพรรณ และวัดป่าวิสุทธิธรรม ซึ่งเป็นวัดในเขตบริการของโรงเรียน เพื่อรักษาสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และจะส่งผลบุญกุศลถึงความสว่างในชีวิต ทั้งสติปัญญาและการดำเนินชีวิตให้ราบรื่น

admin

ufabet