โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณได้รับความอนุเคราะห์ในการออกให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ในการออกให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เจาะเลือดตรวจความเข้มข้นของเลือดนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 2 (HVP) ให้กับนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส (HVP) มุ่งหวังผลในการลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูก โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

admin

ufabet