โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระบุญคุณของครูอาจารย์  และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับลูกศิษย์

admin

ufabet