โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2565 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของโรงเรียน และขอความเห็นชอบการดำเนินงานของปีการศึกษา 2565 โดยมี นายมิตรชัย มณีสิงห์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เป็นประธานการประชุม

admin

ufabet