โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ

วันที่ 8-9 และ 12 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ ออกให้บริการตรวจฟันและทาฟลูออไรด์ เพื่อเป็นการเคลือบผิวฟัน และเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับโครงสร้างฟัน พร้อมทั้งให้ทันตสุขศึกษา แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

รูปเพิ่มเติม

admin

ufabet